Kościół, Katedra, Urząd Stanu Cywilnego, czy leśna polana – każde z tych miejsc stanowić może niezapomniane otoczenie, w którym Para Młoda złoży przysięgę i wypowie długo wyczekiwane „Tak”, stanowiące największą i jednocześnie najbardziej wyjątkową i najpiękniejszą obietnicę. Okiem aparatu staram się uchwycić w tych chwilach nie tylko głównych bohaterów dnia, ale także wszystko to, co w ciągu tej godziny dzieje się zaraz za ich plecami – a więc wzruszonych rodziców, uśmiechniętych przyjaciół, rozradowane dzieci z ciekawością przyglądające się temu, co dzieje się dookoła.